Pływająca Baza Rehabilitacji Nurkowej

Od roku 2020 Stowarzyszenie Krok po kroku HSA prowadzi zajęcia na nowej i wyjątkowej pływającej Bazie Rehabilitacji Nurkowej na jeziorze Płotki (Płocie) w Pile. Głównym celem tego wyjątkowego miejsca jest oczywiście rehabilitacja społeczna i ruchowa poprzez nurkowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzi ona do przywrócenia nadziei i radości w życiu, do nowego zdefiniowania osób z wrodzoną, bądź nabytą w chorobie lub wypadkach niepełnosprawnością. Stowarzyszenie prowadzi programy rehabilitacyjne i jest producentem pierwszego na świecie filmu instruktażowego nurkowania, w którym aktorami byli nurkowie Stowarzyszenia. Pomysłodawcami powstania bazy jest trójka przyjaciół – Krzysztof Trawiński, Grzegorz Marciniak i Paweł M. Owsianny, którzy swoim entuzjazmem  do nurkowania i społecznym zaangażowaniem zainspirowali wiele osób, by ta wspaniała przestrzeń wsparcia społecznego mogła zostać wspólnie stworzona.

Baza Rehabilitacji Nurkowej jest w pełni przygotowana i dostosowana do osób z niepełnosprawnością. W części pływającego budynku posiada część „mokrą” ogrzewaną, ze sprzętem nurkowym i całorocznym wewnętrznym zejściem do wody. W części „suchej” Baza dysponuje salą szkoleniowo-wytchnieniową oraz strefą sanitarną. Na zewnątrz posiadamy duży pływający pomost z zejściem do wody ze strefą „sztucznego dna” o regulowanej głębokości, zapewniającym komfort ćwiczeń w wodach basenopodobnych. Baza jest dostępna także dla nurków rekreacyjnych.

Obiekt znajduje się na jeziorze Płotki, w granicach obszaru Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Pilska”. Jezioro Płotki jest najbardziej obleganym obiektem rekreacji wodnej w północnej Wielkopolsce. Jezioro należy do grupy twardowodnych oligo– i mezotroficznych zbiorników z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (kod siedliska Natura 2000: 3140). W zbiorniku wodnym występują cenne przyrodniczo siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt warunkujące jego czystą wodę i stanowiące o jego bioróżnorodności.

Oprócz nurków z pływającej bazy korzystają także pracownicy i studenci Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z pilską filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miastem Piła – pełni rolę stacji monitoringowej i dydaktycznej. Obserwacji poddawane są organizmy środowiska wodnego i problemy hydrologiczne, w tym fakt obniżania się poziomu lustra wody, czy aspekty zagospodarowania turystycznego jeziora. Jezioro Płotki jest obiektem testowym zmian klimatycznych.